| | |Menu główne

Autodesk Revit Architecture


Przejdź do innych rozwiązań branżowych: Revit MEPRevit Structure / Revit LT Suite

Model 3D, powstający w Autodesk® Revit® Architecture, pomoże Ci łatwo kształtować parametryczne bryły koncepcyjne, które staną się bazą dla precyzyjnych modeli budynków. Model będzie nośnikiem wielu informacji o położeniu projektu na świecie, jego gabarytach, użytych rozwiązaniach technologicznych i materiałowych.

Przegrody budowlane zdefiniowane w modelu, pozwolą na wydzielenie pomieszczeń i powierzchni ujętych w automatycznie odświeżające się table zestawcze. Zaowocuje to prostą i szybką kontrolą powiązań funkcjonalnych w projekcie.

Użycie wariantów projektowych, etapowania oraz przedmiarów materiałowych umożliwi zarówno wstępną jak i szczegółową analizę wykonalności i kosztów projektu. Modelując w czterech wymiarach otrzymasz zawsze aktualne rysunki techniczne.

Współpraca z formatami plików rastrowych i CAD, chmurami punktów i plikami tekstowymi ze współrzędnymi geodezyjnymi, pozwoli na pracę przy renowacjach i aranżacjach istniejących budynków, błyskawicznym wykonaniu modelu terenu i bilansu mas ziemnych.

Platforma Revit współpracuje z innymi znanymi programami Autodesk® takimi jak AutoCAD, 3DSMax, Robot czy Inventor. Dzięki temu otrzymasz płynną wymianę danych pozwalającą uzyskać efekty od realistycznych wizualizacji i animacji, przez obliczenia statyczne, rysunki warsztatowe, detale, aż do przygotowania ich na produkcję.

Revit Arch 2016
Zamknij