| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 143

osób

Szkolenie / Kurs Druk 3D

Cena netto: 600,00 zł
Cena (23% VAT): 738,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Kurs online

Profesjonalny kurs bez wychodzenia z domu lub firmy.
Cena netto: 599,00 zł
Cena (23% VAT): 736,77 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Czas trwania 12 godzin

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zaczynają przygodę z drukiem 3D i chciałyby poznać tą nowoczesną technologię. Kurs przekazuje wiedzę dotyczącą przygotowania modeli 3D, konfigurowania sprzętu drukującego oraz przeprowadzenia samego procesu druku 3D.

Szczegółowy program szkolenia

1. Dobieranie parametrów druku 3D

 • omówienie parametrów procesu i nastawy drukarki 3D;
 • ustawienie parametrów modelu zgodnie z możliwościami technologii

2. Dobieranie technologii druku 3D do wytworzenia obiektu

 • rozróżnienie technologii druku 3D;
 • omówienie zasady działania drukarek 3D w oparciu o różne technologie;
 • wskazanie optymalnej technologii do wytworzenia obiektu graficznego

3. Przygotowanie modelu CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu

 • identyfikacja kształtu i wymiarów modelu na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej;
 • obsługa urządzenia z uwzględnieniem obracania modelem 3D w wirtualnej przestrzeni oprogramowania;
 • rozróżnienie formatu plików CAD 3D;
 • weryfikacja poprawności kształtu i wymiaru modelu CAD 3D w odniesieniu do wybranej technologii;
 • konwersja plików do formatu obsługiwanego przez drukarki 3D

4. Uruchomienie drukarki 3D

 • omówienie zasad kalibracji drukarek 3D;
 • sprawdzenie stanu kaset materiałowych oraz zgodność typu materiału z parametrami nastaw wynikającymi z parametrów modelu;
 • sprawdzenie gotowości drukarki 3D do pracy;
 • sprawdzenie ustawień drukarki 3D pod kątem dostosowania procesu do wymagań stosowanego materiału;
 • uruchomienie procesu druku 3D

5. Przygotowanie drukarki do druku 3D

 • omówienie potencjalnego wpływu warunków środowiska pracy drukarki 3D oraz zdarzeń losowych na rezultat procesu druku;
 • omówienie zasad uruchamiania drukarek 3D w różnych technologiach dostępnym dla zleceniodawcy

6. Monitorowanie procesu druku 3D

 • omówienie przebiegu procesu druku 3D;
 • charakterystyka zdarzeń wymagających awaryjnego zatrzymania druku 3D;
 • możliwości wystąpienia potencjalnych wad obiektu wynikających z nieprawidłowego działania drukarki 3D;
 • sprawdzenie prawidłowego przylegania wytwarzanego obiektu do stołu roboczego drukarki 3D;
 • weryfikacja zgodności wytworzonego obiektu 3D z dokumentacją

7. Finalizacja procesu druku 3D

 • weryfikacja zakończenia pracy przez drukarkę 3D;
 • usunięcie obiektu z komory roboczej drukarki 3D i usunięcie struktury podpierające model oraz ewentualny nadmiarowy materiał modelowy z komory roboczej maszyny oraz ze ścian zewnętrznych wytworzonego obiektu;
 • czyszczenie i zabezpieczenie drukarki 3D po zakończeniu pracy

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij