| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

53 854

osób

Szkolenie / Kurs Microsoft Project – Stopień II

Cena netto: 900,00 zł
Cena (23% VAT): 1 107,00 zł
Cena dla studentów netto: 475,61 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 585,00 zł

Kurs online

Profesjonalny kurs bez wychodzenia z domu lub firmy.
Cena netto: 799,00 zł
Cena (23% VAT): 982,77 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Czas trwania: 16 godzin

Szczegółowy program szkolenia

ROZSZERZONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
• Przypisywanie zasobów do zadań
• Definiowanie różnych grup zasobów i metod ich wpływu na wartości zadań
• Harmonogramowanie zależne i nie zależne od zasobów
• Dzielenie pracy miedzy zasoby wymienne
• Skracanie i wydłużania zadania na podstawie zwiększania i zmniejszania ilości pracowników
• Zmniejszanie obciążenia zasobów poprzez dodawanie kolejnych pracowników
• Obserwacja obciążenia zasobów zadaniami – wykresy i widoki obciążenia zasobów
• Rozwiązywanie konfliktów związanych z nadmiernym obciążeniem zasobów pracą
• Analiza kosztów zasobów
• Kalendarze pracy dla zasobu i zadania oraz ich wzajemne powiązania
• Rozpoznanie i rozwiązywanie konfliktów zasobów – sposoby rozwiązania i ich skutki dla projektu
• Rzeczowy i finansowy zakres prac w projekcie – zasoby rzeczowe i kosztowe
• Przykłady rozwiązań biznesowych – planowanie i rozliczanie podwykonawcy, modelowanie wydajności w projektach produkcyjnych – zmiana ilości planowanych na kolejne dni wynikająca ze zmniejszonej wydajności przeszłej, wydłużanie zadań spowodowane zmniejszeniem ilości produkowanych elementów

MONITOROWANIE PRZEBIEGU PROJEKTU
• Wprowadzanie informacji o zdarzeniach rzeczywistych do projektu
• Realizacja zadań zgodnie z planem
• Przesuwanie zadań opóźnionych
• Wyznaczanie nowych terminów realizacji
• Analiza stanu projektu na dzień aktualizacji
• Obserwacja odchyleń między planem a rzeczywistą realizacją
• Korygowanie wpływu odchyleń na przyszłość projektu
• Zapamiętywanie przejściowych stanów projektu w celu analizy etapowej
• Prezentacja planów przejściowych w postaci graficzn4ej i tabelarycznej
• Zapamiętywanie nowych wartości bazowych
• Terminy ostateczne jako wsparcie metody łańcucha krytycznego
• Wprowadzanie kosztów rzeczywistych – obserwacja realizacji założeń budżetowych, wprowadzanie kosztów rzeczywistych wydatków niezależnie od stopnia zaawansowania i przebiegu projektu – wyłączanie automatycznego naliczania kosztów rzeczywistych przez program, kalkulacje pomocnicze w Microsoft Excel

BUDŻETOWANIE PROJEKTU, OCENA I RUCHY KOREKCYJNE
• Jak powstaje budżet projektu – koszty pracy zasobów, materiały, koszty kontraktów i inne składniki kosztowe projektu, zasoby kosztowe
• Planowanie kosztów w czasie
• Rezerwa budżetowa na obsługę ryzyk i odchyleń
• Ocena projektu metodą EARNED VALUE
• Ocena czasu i budżetu
• Prognoza terminu zakończenia i sumarycznego budżetu na podstawie obecnej realizacji (stanu projektu) – czy stan zaawansowania projektu odpowiada planom, jest spóźniony czy przebiega z wyprzedzeniem
• Analiza kosztowa – czy koszty ponoszone są zgodnie z tempem realizacji prac, wolniej, czy szybciej, jaka będzie prognozowana wartość całkowita przy zachowaniu obecnego tempa ponoszenia kosztów
• Jakie działania mogą pozwolić na utrzymanie budżetu w dopuszczalnych granicach odchylenia od planu
• Jakie działania powinna przedsięwzięć firma, żeby zmieścić się w dopuszczalnych granicach czasowych realizacji
• Definiowanie własnych pól obliczeniowych, wskaźników liczbowych i graficznych
• Budowa własnego systemu kodyfikacji – WBS
• Korzystanie z własnych kolumn kosztowych i liczbowych
• Przykład rozwiązania prezentującego bilansowanie kosztów z rzeczywiście ponoszonymi wydatkami. Rejestracja wydatków finansowych – wprowadzania faktur, obserwacja porównania pomiędzy kosztami a wydatkami
• Próba rozwiązania wskazującego kolejne etapy finansowania projektu. Obserwacja stanu finansów i prognozowanie zasilenia

PRACA Z WIELOMA PROJEKTAMI
• Definiowanie wspólnej puli zasobów dla wielu projektów – realizacja wielu projektów przez ten sam zespół fachowców w firmie – współdzielenie czasu, planowanie zajętości, rozwiązywanie konfliktów, obserwacja rezerw, zasoby wspólne i własne projektu
• Obserwacja obciążenia zasobów w przekroju wielu projektów – rozwiązywanie konfliktów i ich wpływ na realizacje projektu – czas i budżet
• Definiowanie podprojektów w postaci oddzielnych plików – zarządzanie projektem głównym i podprojektami

POWIĄZANIA MS PROJECT Z INNYMI APLIKACJAMI MS OFFICE
• Dołączanie dokumentów zewnętrznych do planu
• Połączenia danych Microsoft Excel a Microsoft Project – prowadzenie analityki kosztów w Microsoft Excel – przenoszenie wyników do Project
• Dane Microsoft Project jako dane baz danych – eksportowanie danych
• Analiza danych w postaci tabel przestawnych Microsoft Excel

DOPASOWANIE APLIKACJI DO POTRZEB FIRMY
• Zdefiniowanie elementów wspólnych dla całej organizacji
• Kopiowanie elementów wspólnych do wybranych plików, szablonu
• Definiowanie pól własnych – określanie przeznaczenia pół, definiowanie pól liczbowych, tekstowych, pól wyboru z listy
• Definiowanie pól obliczeniowych – podsumowywanie wyników w kolumnie, prezentowanie wyników w postaci znacznika graficznego
• Definiowanie własnych zasad grupowania danych – podsumowywanie danych w grupach
• Definiowanie Map eksportowania danych do Excela
• Definiowanie tabel, widoków i filtrów odpowiadających wewnętrznym potrzebom wprowadzania, prezentowania, raportowania i wyszukiwania danych
• Definiowanie kalendarzy bazowych dla zadań i zasobów, praca w niestandardowym wymiarze czasu
• Budowanie własnego systemu kodowania struktury podziału pracy

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij