| | |Menu główne

Autodesk Revit 2022 już dostępny!

Revit 2022 jest dla Ciebie.

Jest to wersja, na którą czekaliście. W wersji Revit 2022 zostały podwojone wysiłki w obszarach, w których program Revit jest najbardziej przydatny dla użytkowników. W oparciu o opinie użytkowników i popularne prośby, został wdrożony bardziej efektywny przepływ pracy od projektu do dokumentacji, ulepszono interoperacyjność dla zespołów projektowych na wszystkich etapach projektowania oraz wiele ulepszeń wydajności projektowania, które podniosą jakość pracy w programie Revit.

Jak opinie użytkowników wpływają na rozwój funkcji.

Revit 2022 oferuje zestaw funkcji, który spełnia oczekiwania ponad 8000 głosów oddanych na Revit Ideas. Do koordynowania modeli, komunikowania intencji projektowych i dokumentowania projektów – to jest superwydajna wersja programu Revit. Program Revit 2022 nie jest przeznaczony wyłącznie dla architektów ani inżynierów, ale dla sposobów iteracyjnej współpracy. W tym celu poniżej przedstawiono kluczowe obszary, w których program Revit 2022 wywiera wpływ na procesy BIM i przepływy pracy projektowej.

Połączenie programu Revit z narzędziami używanymi na co dzień.

Autodesk zadbał o to, aby zespoły projektowe mogły pracować z programem Revit i wybranymi przez siebie narzędziami programowymi. Revit jest jedynym oprogramowaniem posiadającym obecnie certyfikat buildingSMART International dla eksportu architektonicznego i strukturalnego IFC4, a program Revit 2022 oferuje eksport IFC4 po wyjęciu z pudełka. Zostały uwzględnione życznienia użytkowników, potrzebujących lepszej obsługi otwartych standardów, dlatego udoskonalono sposób, w jaki zespoły projektowe mogą używać programu Revit do pracy na różnych platformach programowych, w różnych dziedzinach i branżach. Certyfikacja eksportu IFC4 dla MEP jest następnym punktem na mapie drogowej.

Ta wersja skupia się na projektowaniu na wczesnym etapie. Potrzebujesz opcji i masz wybór. Teraz można połączyć pliki 3DM McNeel Rhinoceros® bezpośrednio z Revit 2022, a także wprowadzono nowy przepływ pracy pomiędzy Revit a FormIt Pro. Oba ulepszenia sprawiają, że przepływ od tworzenia form we wczesnym etapie projektu koncepcyjnego do definicji programu w rozwoju projektu jest bardziej płynny. Podobnie, nowe przepływy pracy Revit i Inventor łączą procesy produkcyjne z BIM. Zespoły programu Inventor 2022 mogą być eksportowane jako pliki RVT, umożliwiając bezpośrednie łączenie z projektami Revit oraz budowanie większej więzi między projektem architektonicznym a produkcją architektoniczną. Te ulepszenia interoperacyjności odzwierciedlają to, co powiedzieli nam użytkownicy: chcą mieć swobodę pracy z wybranymi narzędziami projektowymi, a Revit jest silnikiem do dokumentowania i koordynowania projektu opartego na modelu.

Zamknij