| | |Menu główne

Ściany, wbudowany Eksporter PDF oraz inne drobne usprawnienia w Revit 2022

Zapraszamy do obejrzenia filmu zarejestrowanego podczas PROCAD NetCafe, w którym nasz specjalista Marcin Matlak, porusza kolejny temat tzn. jakie nowe funkcjonalności w zakresie projektowania ścian zaimplementowano w Autodesk Revit 2022.

W prezentacji pokazano wiele nowości dot. projektowania ścian. Zobacz nowy rodzaj przekroju poprzecznego lub jakie są możliwości edycji profilu ścian pochyłych oraz jak ukryć warstwy wykończeniowe. A także jak funkcjonalność wbudowanego Eksportera PDF pozwala ułatwić publikację dokumentacji projektowej . Również zobrazowano nowy sposób wyświetlania osi w widokach 3D oraz jakie dodano usprawnienia dla obiektów RPC, itd.

Skontaktuj się z nami:

Zamknij