| | |Menu główne
revir-2023-electrical

Revit 2023 – Koncepcyjne projektowanie instalacji elektrycznych

Electrical-Analysis

Wraz z wprowadzeniem najnowszej wersji programu Revit 2023 udostępniona była informacja o nowych możliwościach wstępnego projektowania instalacji elektrycznych w programie Revit. Przyjrzyjmy się tym możliwościom.

Nowa funkcja umożliwia projektantom i inżynierom projektującym instalacje elektryczne spełnianie wymagań projektów elektrycznych domyślnie w programie Revit, w przeciwieństwie do procesów roboczych opartych na przechowywaniu danych w arkuszach kalkulacyjnych, plikach PDF i innych odłączonych plikach.

Proces roboczy został zaprojektowany tak, aby umożliwić korzystanie z połączonych plików DWG, PDF lub modeli Revit jako podstawy przedmiarów obciążenia w programie Revit. Te przedmiary obciążenia, wraz z nowymi możliwościami koncepcyjnego definiowania elementów instalacji elektrycznej, umożliwiają określenie wstępnego obciążenia budynku i obciążenia głównych komponentów wyposażenia bezpośrednio w środowisku Revit. Te przedmiary mogą być następnie wykorzystywane do tworzenia dokumentacji i harmonogramów w celu przekazywania koncepcji projektowych interesariuszom.

Electrical-Analysis-Figure
Obciążenia powierzchni w widoku 3D ułatwiające przekazywanie koncepcji projektowych interesariuszom.
Electrical-Analysis
Tabela dokumentująca obciążenia, prądy urządzeń i wymagania dotyczące źródeł zasilania.

Podstawowe pojęcia

W tym nowym schemacie pracy istnieją dwie podstawowe koncepcje:

1) tworzenie obciążeń

2) tworzenie komponentów systemu analitycznego.

Tworząc obciążenia, można określić całkowite obciążenie w celu oszacowania wejściowych wymagań. Tworzenie komponentów analitycznych i kojarzenie z nimi obciążeń daje możliwość zaplanowania obsługi obciążeń oraz określenia wstępnych wartości znamionowych elementów w instalacji elektrycznej.

Obciążenia

W tym nowym zestawie funkcji występują dwa rodzaje obciążeń:

1) obciążenia oparte na powierzchni

2) obciążenia sprzętowe.

Obciążenia oparte na powierzchni pozwalają zdefiniować klasyfikację obciążenia, gęstość obciążenia (np. moc na powierzchnię) i graficznie zdefiniować region, do którego odnosi się obciążenie, w celu określenia udziału obciążenia. Kolejna grafika przedstawia kilka obciążeń definiowanych przez użytkownika, oznaczonych kolorami, opartych na obszarach, z adnotacjami o gęstości mocy, zgodnie z wytycznymi projektanta lub inżyniera.

Electrical-Analysis
Obciążenia oparte na powierzchni przedstawione w widoku 2D pokazującym typy obciążeń i gęstość mocy.

Obciążenia sprzętu umożliwiają przechwytywanie innych pojedynczych obciążeń, takich jak główne elementy wyposażenia mechanicznego, windy lub inny sprzęt dostarczony przez właściciela, które zwykle nie są szacowane na podstawie gęstości mocy obszaru.

Oba typy obciążeń można podłączyć do szyn analitycznych w celu zestawienia obciążeń w całym koncepcyjnym systemie dystrybucji.

Elementy systemu

Komponenty systemu elektrycznego składają się ze źródeł zasilania (takich jak media, generatory itp.), transformatorów, szyn (które mogą reprezentować panele, tablice rozdzielcze, szynoprzewody, centra sterowania silnikami itp.) oraz przełączników tranzytowych. Poprzez kojarzenie obciążeń z różnymi elementami systemu i tworzenie hierarchii systemu poprzez łączenie ich ze sobą, obciążenia mogą być wykorzystane do określenia wstępnych wartości znamionowych różnych elementów dystrybucji.

Poniższa grafika przedstawia te same obciążenia powierzchniowe, co na poprzedniej grafice, jednak tym razem widok jest skonfigurowany tak, aby przekazywać sprzęt, do którego podłączone jest każde obciążenie. Dodatkowo przeglądarka systemowa przedstawia całą hierarchię systemu, w tym generatory, przełączniki transferowe i obciążenia windy podłączone do dystrybucji awaryjnej i normalnej.

Electrical-Analysis
Obciążenia powierzchni przedstawiające ich źródło zasilania.

Na koniec, tabela pokazująca łączne obciążenia każdego głównego elementu dystrybucji.

Electrical-Analysis
Całkowite obciążenia na każdym elemencie dystrybucyjnym.

Nowe możliwości zapewniają przepływy pracy związany z szacowaniem obciążenia dla elektrotechniki bezpośrednio w środowisku Revit i rozszerzają przepływ pracy Revit na wcześniejszym etapie procesu, w którym podejmowane są analizy projektowe i kluczowe decyzje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstępnych obliczeń obciążenia w programie Revit, obejrzyj poniższe prezentacje wideo:

Skontaktuj się z nami:

Zapoznaj się z możliwością wdrożenia BIM w twojej firmie
Skorzystaj z kursów eksperckich BIM
Zamknij