| | |Menu główne

Autodesk Revit Structure

Przejdź do innych rozwiązań branżowych: Revit ArchitectureRevit MEP / Revit LT Suite

Program pozwala na  połączenie fizycznego modelu budynku z modelem analitycznym. Stworzony przez architektów model fizyczny stanowi podstawę do wygenerowania modelu analitycznego konstrukcji. Może być on wykorzystywany do analizy i obliczeń konstrukcyjnych w Robot Structural. Wszelkie zmiany w projekcie dokonane podczas analizy automatycznie aktualizują model fizyczny i dokumentację konstrukcji.

Model analityczny Revit Structure potrafi zwrotnie łączyć się z zewnętrznymi programami analitycznymi (np. Robot Structural Analisys). Technologia zmian parametrów koordynuje te aktualizacje we wszystkich widokach projektu i rysunkach konstrukcyjnych.

Oprogramowanie Revit Structure automatyzuje wykonywanie powtarzalnych zadań, które były wykonywane ręcznie w standardowym oprogramowaniu CAD. Umożliwia natychmiastowe wycinanie przekrojów, tworzenie elewacji i wywoływanie szczegółów oraz automatyczne tworzenie odniesień do przekrojów, elewacji i szczegółów zgodnie z numeracją arkuszy. Dwustronne kojarzenie oznacza, że wszystkie zmiany dokonane w jakimkolwiek widoku wprowadzane są do widoków pokrewnych, dzięki czemu szkice są w pełni skoordynowane.

Revit Structure 2016
Zamknij