| | |Menu główne

Autodesk Revit

Oprogramowanie do projektowania i konstrukcji budynków – Autodesk Revit

W trakcie ostatniej dekady procesy BIM (modelowanie informacji o budynku) zmieniły sposób projektowania i proces budowy, istotnie wpływając na czas i koszty z nimi związane. Oprogramowanie Autodesk Revit stworzone jest specjalnie z myślą o BIM, z uwzględnieniem funkcji projektowania architektonicznego, MEP, inżynierii budowlanej i konstrukcji.

W programie Revit każdy arkusz, widok 2D i 3D oraz zestawienie jest prezentacją informacji z tego samego wirtualnego modelu budynku. Podczas pracy nad modelem program zbiera informacje o budynku. Każda nowa informacja i każda zmiana w modelu jest automatycznie wprowadzana i koordynowana we wszystkich istniejących widokach (rzutach, przekrojach, zestawieniach oraz widokach 3D).

Możliwości programu Revit

Program Revit służy do modelowania informacji o budynku (BIM). Oferuje on zaawansowane narzędzia, które umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi. Program Revit obsługuje proces międzybranżowej współpracy projektowej.

Projekt
Komponenty modelu budynku, analiza i symulacja instalacji i konstrukcji oraz projektowanie iteracyjne. Generuj dokumentację z modeli programu Revit.
Współpraca
Dostęp wielu uczestników projektu do centralnie udostępnianych modeli. Zapewnia to lepszą koordynację prac, dzięki czemu można zredukować liczbę konfliktów i ograniczyć konieczność dokonywania poprawek.
Wizualizacja
Efektywniejsze prezentowanie założeń projektowych właścicielom projektu i członkom zespołu przy użyciu modeli w atrakcyjnych wizualizacjach 3D.

Autodesk Revit: rozwiązanie do współpracy w ramach procesu modelowania informacji o budynku (BIM)

Dzięki współdzieleniu pracy w programie Revit wielu członków zespołu może pracować nad projektem w tym samym czasie, korzystając z centralnie udostępnianego modelu.

Jedna wielobranżowa platforma modelowania informacji o budynku (BIM)

Program Revit zawiera funkcje przeznaczone dla wszystkich branż biorących udział w projektowaniu budynku. Jeśli architekci, inżynierowie i specjaliści z dziedziny budownictwa pracują na jednej spójnej platformie, ryzyko błędów powstałych w wyniku konwersji danych może być mniejsze, a proces projektowania jest bardziej przewidywalny.

Zgodność operacyjna

Program Revit ułatwia współpracę z członkami dużych zespołów projektowych. Umożliwia on importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC, DWG™ i DGN.


Zobacz jak firma PROCHEM wykorzystuje Autodesk Revit:

Zobacz jak firma EPSTEIN wykorzystuje Revit:

Zamknij