Najważniejsze rzeczy, które chcesz wiedzieć na temat płaszczyzn odniesienia a boisz się zapytać cz. 2 – Biuletyn Revit 06/2015

PROCAD SA

Witamy w czerwcowym Biuletynie Revit, kontynuujemy temat o zastosowaniu Płaszczyzn Odniesienia w Revit. Płaszczyzny Odniesienia mogą być używane zarówno w środowisku Projektu jak i podczas edycji Rodzin i spełniają w nich ważną rolę. Zaczynamy!

SIATKA PARAMETRYCZNA DLA RODZIN

To najczęstsze zastosowanie Płaszczyzn Odniesienia, które stanowią podstawę każdej Rodziny w Revit. Najpierw powinna powstać siatka Płaszczyzn, do których zostaną przywiązane wymiary i parametry. Jeżeli ta siatka będzie działać poprawnie to dopiero wtedy możemy zbudować na niej parametryczny model 3D. W Rodzinach Płaszczyzny Odniesienia spełniają kilka ciekawych funkcji: określają centrum Rodziny; określają charakterystyczne linie, do których odnoszą się wymiary tymczasowe w środowisku Projektu – generalnie stanowią osnowę dla parametrycznego obiektu 2D albo 3D.
Szczególnym przykładem jest użycie Płaszczyzny Odniesienia do kontrolowania głębokości zawinięcia warstw w ścianie. Wystarczy dodać do rodziny Płaszczyznę odniesienia i ustawić jej Parametr „Zakończenie Ściany” na włączony. Będziemy mogli kontrolować położenie zawinięcie warstw zewnętrznych i wewnętrznych danej ściany. Tutaj uwaga: poniższa technika będzie działać o ile właściwości typu ściany pozwolą na zawijanie warstw w otworach!

Rys1. Siatka Płaszczyzn Odniesienia kontrolująca typoszereg w Rodzinie drzwi.

Zaznaczone Płaszczyzny kontrolują zawinięcie warstw w ścianie.

Rys2. Przykład drzwi z różnymi ustawieniami Płaszczyzn kontrolujących zawinięcie warstw w ścianie.

PRZYCINANIE BELEK I SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYCH

Masz problemy z przycięciem krokwi albo słup konstrukcyjny jest ścięty pod kątem? Płaszczyzna Odniesienia może zostać wykorzystana w takiej sytuacji jako płaszczyzna tnąca. Omawianą operację warto wykonać w widoku Elewacji lub w Przekroju. Wystarczy użyć polecenia „Dotnij” z panelu Geometria. Najpierw wskazujemy Element a potem Płaszczyznę Odniesienia. Zmiana położenia Płaszczyzny tnącej będzie skracać albo wydłużać cięty Element ponieważ jest ona z nim trwale związana.

Rys3. Przykład z przycinanym słupem.
Rys4. Przykład z docinaniem krokwi.

PODZIAŁ POWŁOK

A jeżeli chcemy otrzymać nieregularny podział powierzchni Ściany Kurtynowej albo powłoki? Tutaj ponownie przyjdą nam z pomocą Płaszczyzny Odniesienia. Ta technika może zostać użyta przy modelowaniu bryłowym. Po stworzeniu bryły wystarczy uaktywnić podział danej ściany powłoki, wyłączyć wyświetlanie siatek U i V i zastąpić je Wykazem Punktów Przecięcia. Warunkiem do uzyskania pożądanego efektu podziałów jest nazwanie Płaszczyzn Odniesienia i wskazanie ich na liście odniesień przecinających.

Rys5. Podział bryły nieregularną siatką Płaszczyzn Odniesienia.

To już koniec czerwcowego Biuletynu Revit. Wierzymy, że tematyka Płaszczyzn Odniesienia i ich szerokie zastosowanie stały się dzięki niemu bliższe i będą inspiracją w dalszej pracy z platformą Autodesk Revit

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.