Parametry w rodzinach wczytywalnych – Biuletyn Revit 02/2018

PROCAD SA

Zapewne wielu początkujących użytkowników Revita ma problem z odnalezieniem się w gąszczu różnego rodzaju parametrów dostępnych w programie. W tym biuletynie postaram się wyjaśnić podstawowe zasady i zagadnienia związane z parametrami, które dostępne są w programie Revit. Na początek zajmiemy się parametrami związanymi z rodzinami wczytywanymi, zatem przede wszystkim będziemy odnosić się do środowiska edytora rodziny.

Rozpoczynając tworzenie nowej rodziny wczytywalnej musimy wskazać szablon, na podstawie którego powstanie rodzina. Wybrany przez nas szablon może posiadać jedynie parametry z grupy „Dane identyfikacyjne” (meble, model ogólny, profil metryczny), lub oprócz wymienionych powyżej, również parametry z innych grup, jak np. „Budowa”, „Wymiary” (okno, drzwi). Nie można usunąć żadnego z parametrów charakterystycznych dla danej kategorii.

Rys.1 – Lista wstępnie zdefiniowanych parametrów w szablonach rodzin z kategorii Modele ogólne i Okna

Parametry zawarte w szablonie są wystarczające jedynie dla mniej skomplikowanych rodzin, te bardziej rozbudowane zmuszają nas do utworzenia nowych parametrów. Nowe parametry możemy utworzyć z wykorzystaniem okna „Typy rodzin”, w takim przypadku musimy określić odpowiednie właściwości: Typ parametru oraz Dane Parametru. Wybór Typu parametru wpływa na to, które Dane parametru będziemy mogli zdefiniować w tym momencie.

Parametr rodziny może być wykorzystywany jedynie w rodzinie, którą tworzymy. Ponadto taki parametr nie może pojawiać się w zestawieniach. Po wskazaniu parametru rodziny definiujemy wszystkie Dane parametru: Nazwę, Dziedzinę, ponownie Typ parametru, do której grupy dodamy parametr, parametr typu lub elementu, oraz ewentualnie dodajemy opis etykiety narzędzi.

Rys.2 – Wywołanie okna Właściwości parametru poprzez okno Typy rodzin (parametr rodziny)

Parametr współdzielony może być wykorzystany w wielu rodzinach i projektach, może również pojawić się w zestawieniach. Wybierając parametr współdzielony możemy wskazać jedynie grupę do której dodamy parametr oraz wybrać pomiędzy parametrem typu lub elementu. Pozostałe Dane parametru są definiowane wcześniej – w momencie tworzenia parametru współdzielonego (tworząc w rodzinie nowy parametr współdzielony, tak naprawdę wybieramy go spośród wcześniej zdefiniowanych parametrów zapisanych w pliku tekstowym): 

Rys.3 – Wywołanie okna Właściwości parametru poprzez okno Typy rodzin (parametr współdzielony)

Poniższy opis definiowania danych projektu opisano na podstawie wyboru parametru rodziny.
Definiując Dane parametru (poza określeniem nazwy) wybieramy dziedzinę parametru (ogólna, konstrukcje, elektryka, energia). Następnie określamy typ parametru, który określa format informacji, jakie można wprowadzić dla wartości parametru. Można wybrać jeden z poniższych typów:

 • Tekst
 • Liczba całkowita
 • Liczba
 • Długość
 • Powierzchnia
 • Objętość
 • Kąt
 • Nachylenie
 • Waluta
 • Gęstość (masa właściwa)
 • URL
 • Materiał
 • Obraz
 • Tak/Nie
 • Tekst wielowierszowy
 • <Typ rodziny>

Tworzony parametr musi być przypisany do wybranej grupy właściwości (tekst, wymiary, budowa, materiały i wykończenia, widoczność, ogólne, inne, itp.) – lista dostępnych grup jest mocno rozbudowana.

Rys.4 – Dane parametru: dostępne opcje dla Dziedziny, Typu parametru oraz lista grup właściwości do przypisania parametru

Istnieje jeszcze inny sposób na utworzenie parametru w rodzinie – pod pewnymi względami jest on łatwiejszy. Można wykorzystać wprowadzone w rodzinie wymiary definiujące geometrię i stworzyć parametr definiujący długość. Na podobnej zasadzie można utworzyć parametr definiujący materiał lub stan widoczności – wybieramy odpowiednie okno „skojarz parametr rodziny” w palecie właściwości.

Rys.5 – Tworzenie parametru w rodzinie bezpośrednio na podstawie wymiaru lub poprzez opcję skojarz parametr rodziny (materiał). W obu przypadkach Typ parametru oraz Dziedzina są zdefiniowane

Niezależnie od sposobu tworzenia parametru, musimy wybrać, czy parametr będzie posiadał stałą wartość dla wszystkich wystąpień typu w projekcie (parametr typu), czy pozwoli nam przypisać różne wartości dla pojedynczych wystąpień typu (parametr elementu).

Wszystkie utworzone parametry widoczne są w oknie typy rodzin, gdzie wyświetlają się przypisane do odpowiedniej grupy (np. Wymiary, Widoczność, Materiały i wykończenia). Parametry są uzupełnione o informacje (wartości) zgodne z wybranym typem parametru (długość, widoczność, materiał). Dla wszystkich parametrów elementu przy nazwie pojawia się dodatkowo informacja „(domyślnie)”. Możemy również użyć formuł warunkowych, dla określenia wzajemnych zależności pomiędzy parametrami (wymiary lub wzajemne wykluczenie się widoczności). 

Rys.6 – Okno Typy rodzin oraz wybrane jego elementy

Na koniec zobaczmy jaki jest efekt po wstawieniu takiej rodziny do projektu. Parametry typu mają wspólną wartość dla wszystkich wystąpień tego typu i dostęp do nich odbywa się poprzez okno edytuj typ (długość, szerokość, materiał blatu). Parametry elementu można ustawić niezależnie dla każdego wystąpienia typu i dostępne są one bezpośrednio w palecie właściwości (wysokość, materiał nogi).

Rys.7 – Okno Typy rodzin oraz wybrane jego elementy

Tak przedstawiają się podstawowe informacje dotyczące parametrów używanych w rodzinach. W kolejnych numerach Biuletynu Revit będziemy kontynuować ten temat oraz zagadnienia z nim związane. 

Pozdrawiam,
Marcin Matlak
Inż. Aplikacji BIM/CAD
PROCAD SA

infolinia ogólnopolska:
801 081 101

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.