Długość obwodu elektrycznego (nowość w wersji 2018) – Biuletyn Revit MEP 6/2017

PROCAD SA

W tym numerze biuletynu Revit MEP kilka słów na temat długości przewodów elektrycznych w przykładowym obwodzie.  Korzystając z narzędzi programu Revit dotyczących projektowania elektryki w budynku, jesteśmy w stanie określić grupę elementów zasilanych z jednego źródła, a następnie zaprezentować na rzucie schemat takiego połączenia. 

Aby utworzyć obwód elektryczny łączący konkretne elementy wyposażenia należy zdefiniować wartości napięć oraz system dystrybucji w zależności od typu obiektów. W powyższym przykładzie wykorzystano oprawy oświetleniowe zasilane napięciem 230V oraz Rozdzielnicę trójfazową, zasilane napięciem 400V i dystrybuującą 230V. Sprawdzamy zatem czy w ustawieniach elektrycznych dysponujemy odpowiednimi wartościami. 

Polecenie ES (Electrical Settings) – wywołuje okno ustawień elektrycznych. Tu ustawiamy odpowiednie definicje napięć. 

…oraz systemy dystrybucji

Po dodaniu wyróżnionych pozycji, przypisujemy system dystrybucji dla elementu zasilającego. 

Jak widzieliśmy rozdzielnica zasilana jest napięciem 400V, więc przypisujemy odpowiedni system dystrybucji zawierający tę wartość napięcia.

Kolejny krok to zaznaczenie wybranych opraw oświetleniowych, które mają znajdować się w jednym obwodzie i wybór przycisku MOC na wstążce.

Następnie z rozwijalnej listy wybieramy rozdzielnicę, która ten obwód ma zasilić. Wybierając jeden z typów przewodów (łukowy, fazowany) program narysuje na rzucie symbole przewodów. 

Przejdźmy teraz do okna przeglądarki systemowej, (zakładka Widok, Interfejs użytkownika, przeglądarka systemowa) i zaznaczmy numer obwodu (1). W oknie właściwości otrzymamy między innymi informację na temat długości obwodu.

Skąd bierze się ta wartość ? Aby zobrazować odpowiedź otwieram widok 3D ukazujący ten fragment budynku, oraz ponownie zaznaczam numer obwodu w przeglądarce systemowej. Na wstążce pojawia się nowa (w wersji 2018) ikona Edytuj ścieżkę. 

Dzięki tej funkcji możemy zobaczyć w jaki sposób program wylicza długość przewodu, oraz co ważniejsze, mieć wpływ na jego przebieg. 

Po zmianie ustawienia na wszystkie urządzenia, ścieżka łączy wszystkie obiekty należące do obwodu. Dzięki temu długość przewodów łączących jest urealniona. 

Wskazując odpowiedni odcinek na widoku 3D możemy zmienić jego wysokość oraz położenie. Pamiętajmy, iż funkcja ta ma na celu jak najdokładniejsze oszacowanie długości przewodów, a nie ich fizyczne rozmieszczenie w budynku (elementy te nie są obiektami modelu). 

Masz pytania dotyczące Revita MEP skontaktuj się z nami:

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.