Podłączenie Revit – ustawienia wyświetlania modelu podłączonego – Biuletyn Revit MEP 3/2017

PROCAD SA

Witam w kolejnej odsłonie biuletynu Revit MEP. W pierwszym numerze poruszaliśmy temat szablonów Revit i ich wykorzystaniu w projekcie instalacji. Ten numer poświęcony będzie podłączaniu i ustawianiu wyświetlania modelu architektonicznego do projektu w szablonie mechanicznym.

Samo wczytanie modelu architektury, odbywa się poprzez polecenie z zakładki Wstaw – Połączenie Revit

Rys. 1. Wstążka narzędziowa – zakładka Wstaw

W wywołanym oknie powinniśmy wskazać plik z rozszerzeniem rvt i wybrać jedną z opcji umiejscowienia modelu w projekcie

Rys. 2 Okno polecenia Połączenie Revit

Aby współpracować na tych samych współrzędnych, które zostały określone w modelu wczytywanym powinniśmy wybrać opcję Początek do początku. W ten sposób mamy pewność że instalacje , które pojawią się w projekcie zostaną zamodelowane w odpowiednich miejscach. Z drugiej strony ktoś, kto być może będzie tak samo postępował z naszym projektem, również wczyta plik w odpowiednim położeniu. Zminimalizuje to możliwość wystąpienia jakiegokolwiek przesunięcia, czy błędnego usytuowania kanałów wentylacyjnych , rur etc.

Bardzo często model architektoniczny zawiera elementy, których widoczność w projekcie MEP jest niepożądana, np. oprawy oświetleniowe, meble. Wyglądać to może np. w ten sposób:

Rys 3. Widok modelu 3D projektu podłączonego

Jak wiadomo w programie Revit każdy widok posiada swoje indywidulane ustawienia wyświetlania takie jak poziom szczegółowości, styl wizualny czy widoczność grafiki. Dlatego też możemy dla każdego widoku wyłączać widoczność poszczególnych elementów również zawartych w modelu podłączonym. Wskazując np. jedną z opraw oświetleniowych w powyższym widoku z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy wybieramy Ukryj w widoku – Kategorię (skrót klawiszowy VH).

Uwaga : Aby z modelu podłączonego wybrać konkretny element należy najpierw ustawić na nim kursor myszy, a następnie przy pomocy klawisza TAB podświetlić obiekt, a dopiero wybrać go lewym klawiszem myszy.

Ten sam efekt uzyskamy poprzez wyłączenie wyświetlania niechcianych elementów w oknie Nadpisania widoczności/grafiki – wybierane z okna właściwości danego widoku lub skrótem klawiszowym VV lub VG.

Rys.4 Nadpisania widoczności/Grafiki

Domyślenie wyświetlanie obiektów podłączonych jest ustawione tak jak model nadrzędny i to musimy najpierw zmienić.

Rys. 5 Zmiana domyślenego sposobu wyświetlania

W poniższym oknie widzimy ustawienia podstawowe, które do tej pory były nieaktywne, lecz po zaznaczeniu opcji Użytkownika możemy je dowolnie zmieniać

Rys. 6 Ustawienia Podstawowe

Znajdziemy tu między innymi sterowanie wyświetlaniem Filtrów, Etapów, Poziomu szczegółowości itd.

W drugiej zakładce przechodzimy już do konkretnych obiektów według ich kategorii i dziedziny.

Rys. 7 Ustawienia według kategorii modelu

W tym oknie również należy ustawić Kategorie modelu na Użytkownika. Po odnalezieniu odpowiedniej kategorii odznaczamy pole wyboru tym samym wyłączając ich wyświetlanie. (odznaczam kategorie oprawy oświetleniowe i zatwierdzam zamykając okno ustawień)

Widok 3D wygląda teraz w ten sposób:

Rys. 8 Widok 3D po zastosowaniu zmian

Pamiętajmy, iż dokonane przed chwilą zmiany dotyczą tylko wybranego widoku. Na pozostałych np. rzutach oprawy będą nadal widoczne:

Rys. 9 Rzut Poziom 1

Aby nie powielać tych samych czynności dla każdego widoku, warto zastosować tzw. Szablon widoku. Dzięki temu zaoszczędzimy sporo zbędnego „klikania”.

Jak to zrobić ? W oknie właściwości dla np. Poziomu 1 wybieramy Szablon widoku.

Po wybraniu, lub powieleniu jednego z szablonów powielamy czynności opisane powyżej od rys. 4.

Rys. 10. Zmiana szablonu widoku

W tym momencie wystarczy dla wybranego widoku wybrać zmodyfikowany szablon.

W tym numerze to już wszystko. Zapraszam do lektury kolejnych publikacji z serii Biuletyn Revit MEP.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.