Rozłożenie pustaków POROTHERM na belkach – Biuletyn Revit 08/2014

PROCAD SA

Witamy w kolejnym biuletynie Revit. Podejmujemy temat z poprzedniego numeru: uszczegóławianie projektu z wykorzystaniem technologii stropów gęstożebrowych. Systemy belek konstrukcyjnych stropu zostały już wstawione. Będą one podparciem dla kolejnych elementów stropu. Nadchodzi czas na następny krok, czyli…

Rozłożenie pustaków POROTHERM na belkach

Użyjemy do tego modułu Inteligentne Stropy (Rys.8) z pakietu PROCAD Tools4Revit Suite.

Rys.8 PROCAD Tools4Revit- Inteligentne stropy

Moduł ten powstał po to, aby w szybki sposób analizować i zmieniać rozkład prefabrykowanych stropowych płyt kanałowych. W tym przykładzie tworzone automatycznie płyty stropowe, to tak naprawdę pasy pustaków układane na belkach. Zdefiniujemy początek i koniec układania pustaków na belkach oraz określimy pierwszą i ostatnią podporę podtrzymującą pasy pustaków stropowych. Na tym etapie dobrze jest już określić miejsce przebiegu żeber rozdzielczych i wymianów. Zastosowane w tym celu belki betonowe o odpowiednich przekrojach pozwolą określić granice układania kolejnych pasów pustaków.

Wybierając polecenie Wstaw/Aktualizuj Stropy z omawianego modułu, nadajemy nazwę grupie pustaków, ustalamy kolejne podpory ograniczające nasz strop, wybieramy typ stropu dla pustaków i kształt formujący pustaki oraz typ stropu uzupełniającego w miejscach, gdzie pustaki nie zmieszczą się (Rys.9).

Rys.9 Okno dialogowe (po lewej) Wskazany początek i koniec pasa pustaków (ściana i żebro rozdzielcze) oraz pierwsza i końcowa podpora dla pasów pustaków (belka systemowa po lewej i ściana po prawej. Zwróć uwagę, że Inteligentne stropy wstawiają uzupełniene z betonu, tam gdzie nie zmieści się kolejny pas pustaków)

W momencie wstawienia pustaków zostanie założona wirtualna grupa o nadanej wcześniej nazwie, która nie będzie widoczna z poziomu przeglądarki projektu. Można ją aktualizować za pomocą polecenia Tools4Revit Wstaw/Aktualizuj Stropy zmieniając podpory, rozstaw, położenie względem poziomu itd. Przekrój poprzeczny uszczegółowionego stropu przedstawiono poniżej na (Rys.10)

Rys.10 Przekrój poprzeczny po wstawieniu pustaków między systemy belek.

W ten sam sposób należy określić położenie kolejnych pasów pustaków, między innymi pod żebrem rozdzielczym, gdzie zakładamy kolejny typ pustaków: tym razem szalunkowych – patrz (Rys. 11). Ten wąski i niski pas pustaków można uzyskać przy pomocy polecenia Podziel Płytę z omawianego modułu Tools4Revit. Po uprzednim założeniu pasa pustaków między żebrem rozdzielczym a ścianą po drugiej stronie, dzielimy płytę i usuwamy niepotrzebne, sięgające za daleko pasy pustaków.

Rys.11 Przekrój poprzeczny przez żebro rodzielcze.

Warto zwrócić uwagę, że okno Wstaw/Aktualizuj Stropy umożliwia również automatyczne przypisanie każdemu z pasów pustaków jego długości i szerokości w specjalnym dodanym parametrze współdzielonym (Rys.12) Ten parametr będzie się zmieniał wraz z aktualizacją stropu i może być używany w zestawieniach.

Rys.12 Przypisanie parametru długości pasa pustaków.

Zestawienia elementów…

…wykonujemy w sposób tradycyjny z jedną różnicą. Przy tworzeniu zestawienia warto wykorzystać nowy parametr długości przypisany do pasa pustaków i użyć go w polu Obliczona wartość… Inteligentne Stropy nie dzielą pasa pustaków fizycznie na poszczególne elementy, jednak po zastosowaniu odpowiedniego wzoru otrzymamy wyliczoną ilość pustaków na dany pas i będzie to widoczne w nowej kolumnie przypisanej do tego zestawienia. Patrz (Rys.13) poniżej.

Rys.13 Zestawienie pustaków za pomocą parametru współdzielonego i funkcji „Obliczona wartość…”

Na sam koniec warto dodać, że wszystkie elementy wstawiane w obszar założonego na początku stropu, patrz (Rys.1), powinny mieć wyłączone opcje definiowania pomieszczenia oraz nie powinny być elementami widocznymi w analizie statycznej. Te ustawienia pozwolą nam pozostać przy dość prostym schemacie statycznym stropu jako jednego ustroju, a to z kolei umożliwi sprawne obliczenia w dedykowanych do tego programach.

Po zakończeniu wszelkich działań i wykorzystaniu opcji Przesuniętych widoków cały układ prezentuje się tak jak poniżej (Rys.14)

Rys.14 „Eksplodowana aksonometria” układu belek i pustaków stropu gęstożebrowego

Zapraszam gorąco do „przeklikania” poszczególnych funkcji Inteligentnych Stropów z PROCAD Tools4Revit 2015 Suites i życzę wydajnej pracy w Autodesk Revit

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.