Co nowego w wersji 2015 – Biuletyn Revit 04/2014

PROCAD SA

Jesteśmy już po oficjalnej premierze Autodesk Revit 2015, dlatego chciałbym w tym numerze biuletynu opisać pokrótce największe zmiany i nowe funkcjonalności. Jednocześnie mam nadzieję, że skłoni to wielu użytkowników do „przesiadki” na najnowszą wersję, bo naprawdę warto.
Autodesk Revit 2015 oferuje największą ilość zmian z dotychczasowych wersji programu. Ja naliczyłem ich ponad pięćdziesiąt, tak – to nie pomyłka (55 nowych funkcjonalności) !!!

Ogólne usprawnienia platformy Autodesk Revit 2015 to między innymi:

Ukryte linie – możliwość wyświetlania ukrytych krawędzi modelu w postaci linii przerywanych, zarówno w modelu 3D, jak i w pozostałych widokach – sterowane za pomocą parametru wyświetlania (Rys. 1).

Rys.1 Wyświetlanie liniami ukrytymi

Rewizje – możliwość usuwania rewizji z dokumentacji
Import IFC – lepsze odczytywanie plików IFC. Możliwość podłączania ich z palety Wstaw. Dodatkowo można zarządzać łączeniem geometrii elementów modelu IFC.
Zestawienia / przedmiar materiałów – wprowadzono szereg zmian umożliwiających jeszcze większe możliwości dostosowania wyglądu tabel zestawieniowych. Jedną z największych zmian jest możliwość dodania do rodzin reprezentacji graficznej w postaci pliku png i późniejsze wywołanie go w zestawieniach (Rys.2.).

Rys.2 Graficzna reprezentacja rodzin

Widoki na wydruku – dwukrotne kliknięcie na widoku w obszarze arkusza wydruku aktywuje widok do pracy. Dwukrotne kliknięcie w puste miejsce dezaktywuje widok.
Narzędzie Przytnij/Wydłuż – możliwość zaznaczania oknem elementów do wielokrotnego przycięcia lub wydłużenia – podobnie jak AutoCAD
Parametry rodzin – możliwość własnego ustawienia kolejności parametrów w rodzinie lub sortowanie alfabetyczne
Przypięte elementy – Revit nie pozwala na usunięcie przypiętych elementów. Sygnalizuje to oknem ostrzeżenia
Rodzina opisów widoku – teraz użytkownicy mają możliwość zmiany automatycznego podpisu widoku na arkuszu wydruku. Jest on rodziną, którą można modyfikować na własne potrzeby.

Wydajność :

Szybsze generowanie widoków z modelu – zmiany technologiczne w silniku programu spowodowały, że Revit szybciej generuje bardzo skomplikowane widoki rzutów, przekrojów itp. wynikających z modelu 3D
Szybsze zaznaczanie dużej ilości obiektów – zmieniony system zaznaczania obiektów oknem pozwala na jednorazowe zaznaczenie bardzo dużej ilości elementów bez utraty szybkości działania programu
Zwiększona wydajność wyświetlania w widokach MEP – kolejne usprawnienie wyświetlania – dotyczy widoków zawierających w podrysie duże ilości elementów instalacji wszelkich branż.

Narzędzia dla Architektów :

Linie szkicu – nowy styl wyświetlania, tzw. szkic odręczny (Rys.3).

Rys.3 Szkic odręczny

Anti-aliasing – opcja dostępna teraz do włączenia dla wybranych lub wszystkich widoków w projekcie, a nie tylko w 3D jak wcześniej.
Ray Trace – interaktywny styl wizualny został usprawniony, renderuje szybciej, uwzględnia kolor materiału, daje efekt o wiele wyższej jakości w porównaniu z poprzednią wersją
Formuły – w formułach obliczeniowych dostępne są teraz dwa nowe działania matematyczne: potęgowanie oraz logarytm naturalny

Narzędzia dla Konstruktorów :

Modelowanie ram konstrukcyjnych – łącznie kilkanaście nowych narzędzi pozwalających w łatwiejszy i bardziej precyzyjny sposób modelować ramy konstrukcyjne, zarówno stalowe jak i żelbetowe. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć możliwość sterowania wyrównaniem końca i początku belek. Bardzo dużą zmianą jest wprowadzenie punktów odniesienia dla profili (Rys.4).

Rys.4 Punkty odniesienia profilu stalowego

Offsety – umożliwiają łatwe ustalenie odpowiedniej pozycji elementów, zarówno w układzie XY jak i Z. (Rys.5.)

Rys.5 Offsety

Zezwalaj / Nie zezwalaj na połączenie – dostępne wcześniej tylko dla ścian, teraz znajdziemy także w ramach. Pozwala to na określenie przez użytkownika dokładnego punktu wstawiania elementów (Rys.6.).

Rys.6 Punkty przyciągania profilu stalowego

Możliwość wyświetlenia linii lokalizacji kreślenia i położenia wcześniej wprowadzonych elementów ram konstrukcyjnych. (Rys.7.)

Rys.7 Linie kreślenia elementów

Modelowanie Zbrojenia – łącznie kilkanaście usprawnień dotyczących modelowania i opisywania zbrojenia. Począwszy od możliwości zbrojenia zespołów, wielokrotnego zbrojenia takich samych elementów, numerowania i etykietowania prętów za pomocą „Oznacz wszystko”. Usprawnione opisywanie rozkładów prętów z możliwością uproszczenia wyświetlania rozkładu graficznego (Rys.8.).

Rys.8 Uproszczony rozkład graficzny prętów

Model Analityczny – wprowadzono system wyświetlania układu lokalnego elementów (LCS). Wyświetlane uchwyty układu lokalnego pozwalają w szybki sposób dopasować model analityczny. Obciążenia przykładane do elementów mogą teraz odwoływać się do układu lokalnego elementu lub do układu globalnego obiektu (Rys.9.)

Rys.9 LCS – Lokalny Układ Odniesienia

Mam nadzieję, że przedstawione narzędzia zachęciły dotychczasowych użytkowników do głębszego zapoznania się z Revitem 2015. Gdyby chcieli Państwo sami przetestować możliwości nowej wersji, można ją pobrać w poniższym linku :
http://www.autodesk.com/suites/building-design-suite/free-trial

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.