Poziom szczegółowości w modelu BIM – Biuletyn Revit 09/2014

PROCAD SA

Uszczegóławianie Typu Ściany Systemowej Rodzinami profili płaskich oraz symboli szczegółów.

W modelu BIM dążymy do osiągnięcia jak największej szczegółowości . Jednak zbytnia rozbudowa modelu 3D może doprowadzić do przeciążenia projektu. Wpłynie to na pewno wagę pliku, i komfort pracy. Przy pracy w Autodesk Revit warto uwzględnić poziom zaawansowania projektu , czyli tak zwany LOD (z ang. Level of Developement).

Rys.1 Poziom szczegółowości (LOD) źródło: BIMForum http://bimforum.org

Jedną z głównych reguł pracy na modelu BIM to „Zachowaj prostotę – Keep it Simple”. W myśl tej zasady model należy rozbudować tak, aby nie wprowadzać do niego zbyt wielu niepotrzebnych informacji, których nie wykorzystamy. Przeanalizujmy tą sytuację na przykładzie Rodziny systemowej z Kategorii ścian. Naszym celem jest zwiększenie jej szczegółowości z LOD 150 na LOD 300 (Rys.2). W stadium początkowym ściana posiada ustaloną listę warstw z określoną grubością i materiałami w przegrodzie. Brakuje jej zwieńczenia profilami opierzenia. Ponieważ wstawienie Obróbki blacharskiej wraz z elementami mocującymi jako Rodzin 3D podniosłoby niepotrzebnie LOD do 350 do zastosujemy tylko zamknięcie tej ściany obróbką blacharską i opisanie szczegółów płaskimi symbolami.

Rys.2 Poziom szczegółowości początkowy (po lewej) i końcowy (po prawej) dla attyki wieńczącej stropodach

W tym celu edytujemy typ ściany i zmieniamy jej budowę w przekroju poprzecznym. Warunkiem uruchomienia edycji pionowej jest włączenie przekroju w oknie podglądu. Dla ułatwienia pracy na tym wycinku ściany, warto jest zmienić wysokość próbki na np. 0,5m. Jeżeli przekrój jest już aktywny, zostaną aktywowane modyfikatory ściany. Będziemy korzystać z opcji „Gzymsy” (Sweeps).

Rys.3 Edycja konstrukcji ściany z aktywnym przekrojem poprzecznym

Zostaniemy poproszeni o wcztanie na listę wcześniej przygotowanych rodzin profili płaskich, oraz przypisanie im matariałów, położenie pionowe (góra/ spód ścany) i poziome (strona zewnętrzna/wewnętrzna ściany), oraz inne parametry pozycjonujące. Pamietajmy aby profile były dokładnie narysowane i zamknięte. Tylko wtedy Revit przeciągnie je po długości ściany tworząc trówymiarowe opierzenie attyki.

Rys. 4 Przykłady profili płaskich użytych przy tym ćwiczeniu
Rys. 5 Okno edycji wczytanych profili

Nasza ściana zostałą zamknięta od góry dwoma profilami opierzenia. Ostatnim zabiegiem w tej części może być odblokowanie warstwy izolacji od strony wewnętrznej ściany dzięki czemu będzie można przesuwać jej górę i spód niezależnie od właściwości ściany. Tak jak wcześniej edytujemy ścianę w przekroju i używamy modyfikatora „Zmień (Modify)”. Zaznaczamy poziome oddzielenia warstw ściany i „odkłódkowujemy”. Pamiętajmy, że Revit pozwoli odblokować na raz tylko warstwy przylegające do siebie!

Rys. 6 Zdjęcie blokady na warstwach ściany

Zatrzymajmy się w tym momencie i powróćmy na chwilę do głównego założenia. Nasz model otrzymał zakładany LOD 300. W takim stadium rozwoju większą szczegółowość widoku mogą nam zapewnić Rodziny płaskie z kategorii Szczegółów opisowych (Detail Item).

Rys 7. Rodziny Szczegółów i Szczegółów powtarzalnych.

Autodesk Revit dysponuje przykładową biblioteką takich Rodzin, którą można odnaleźć pod nazwą „Detail Library” albo „Metric Detail Library” podczas wczytywania Rodzin do projektu. Ponieważ poziom szczegółowości LOD 300 daj już wystarczający poziom zaawansowania projektu, przy użyciu prostych symboli i odpowiednim ustawieniu Rodzin Szczegółów Powtarzalnych można podnieść jakość rysunków detali technicznych nie zwiększając wielkości samego projektu.

Rys 8. Po lewej – widok przekroju LOD 300, dodano płaskie szczegóły; po prawej – widok 3D w LOD 300

Kolejnym zadaniem będzie stworzenie Rodziny Opisu Ogólnego, i opisanie utworzonego szczegółu wraz automatycznie uzupełniającą się legendą. Zapraszam na drugi artykuł omawiający to zagadnienie.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.