Stropy gęstożebrowe w Autodesk Revit 2015 – Biuletyn Revit 07/2014

PROCAD SA

Dzisiejszy biuletyn Revit poświęcimy stropom gęstożebrowym. Technologia układania belek na podporach i wypełniania pustakami przestrzeni pomiędzy nimi, nie wydaje się dziś szczytem techniki, ale ma swoje zalety. Szczególnie warto na nią zwrócić uwagę podczas projektowania budynków o niewielkiej liczbie kondygnacji, gdzie ważny jest czynnik ceny. Poniższy przykład ma zwrócić uwagę na takie narzędzia w Revit, jak systemy belek konstrukcyjnych oraz moduł PROCAD Tools4Revit Inteligentne Stropy, który pomoże wstawić pasy pustaków między belkami stropu.

Główne założenia

Zakładamy, że nasz model w Autodesk Revit przeszedł fazę koncepcyjną i przewidziano w nim ściany, na których oprą się elementy stropu oraz strop mający grubość odpowiadającą używanej przez nas technologii. Dla potrzeb tego biuletynu wybrano technologię POROTHERM firmy Wienerberger. Ściany zewnętrzne przewidziano jako jednowarstwowe, murowane z pustaków grubości 44cm. Strop powinien mieć włączone opcje do analizy statycznej oraz definiować pomieszczenia (Rys.1). Lokalizacja ścianek działowych powinna być już ustalona (Rys.1 znacznik A) tak samo jak położenie kanałów wentylacyjnych lub innych otworów w stropie wymagających stosowania wymianów (Rys.1 znacznik B).

Rys.1 Stan początkowy i ustawienia stropu, w który wstawimy belki i pustaki systemowe.

Do stworzenia stropu gęstożebrowego potrzebne będą Rodziny odpowiadające jego elementom składowym. Tutaj: systemowa belka konstrukcyjna, dwa Typy stropów dla samych pustaków oraz dwie Rodziny z kształtami pustaków. Są to zmodyfikowane przykładowe Rodziny, które instalują się razem z Inteligentnymi Stropami. Patrz (Rys.2) poniżej.

Rys.2 Elementy składowe stropu gęstożebrowego. Od lewej: belka stropu, główny pustak oraz pustak szalunkowy pod żebro rozdzielcze.

Zakładanie systemu belek

System belek jest dostępny jako narzędzie z zakładki Konstrukcja / Structure (Rys.3) Systemy belek można założyć w dowolnym miejscu, na odpowiednim poziomie i swobodnie przesuwać.

Rys.3 System belek konstrukcyjnych

Definiując ustawienia systemu belek pamiętajmy o odpowiednim rozstawie osiowym i wyborze typu belki (odpowiednia Rodzina powinna być już wczytana do Projektu). Obwiednia określająca system belek powinna uwzględniać odpowiednie oparcie belki na ścianie (Rys.4) powinna być również odsunięta najlepiej o jedną wartość rozstawu między osiami na boki równoległe do belek stropu (Rys.5)

Rys.4 Oparcie belki na ścianie zewnętrznej
Rys.5 System belek konstrukcyjnych (z widoczną obwiednią) oraz jego właściwości

Tak założony układ belek nie jest jeszcze poprawny. Przekrój poprzeczny pokazuje belki systemu usytuowane w sposób przypadkowy. Patrz poniżej – (Rys.6)

Rys.6 Założony system belek konstrukcyjnych – przypadkowy rozkład belek w przekroju poprzecznym

Odpowiedni rozstaw będzie wymagać zwiększenia ilości systemów belek występujących w obszarze każdego stropu i dopasowania ich między sobą i do ścianek działowych. (Rys. 7) ilustruje ten sam przekrój z dostosowanymi już kilkoma systemami belek. Widać tu dwa sposoby podparcia ścianek: podwójna belka oraz wybetonowanie szerszego pasa między belkami.

Rys.7 Dostosowane systemy belek konstrukcyjnych w przekroju poprzecznym

To już koniec pierwszej części biuletynu poświęconego stropom gęstożebrowym. W kolejnej odsłonie pokażemy, jak wstawić pasy pustaków pomiędzy belki i wykonać zestawienie, które pomoże oszacować ilość potrzebnych pustaków.

Dbamy o Twoją prywatność.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań takich, jak pliki cookies i pokrewne technologie oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności.